U bevindt zich hier: /MT (team) in 15 min.

In 15 minuten het MT (team) doorgelicht

Wat is gedaan

Een vragenlijst ingevuld en zelf de woorden gekozen die voor jou, jullie belangrijk zijn. Hierdoor is het vrij van (ons) oordeel.

 

Wat komt eruit

We bieden een integraal beeld over je huidige situatie, je drive en je potentie van ontwikkeling. Wat streef je na en hoe doe je dat. Een beeld over je persoonlijk leiderschap, mogelijke ontwikkeling en eventuele belemmeringen.

Het legt een verbinding tussen het verleden, heden naar de toekomst. Alle uitkomsten zijn zowel persoonlijk als voor het team.

 

Hoe verder

We kijken naar jouw, jullie passie en kwaliteiten in relatie tot de doelstelling/vraagstelling van het bedrijf/het team.

Hoe kan dat elkaar verbinden en versterken, zodat van (betere) samenwerking, naar meer zelfsturing en naar innovatief management ontwikkeld kan worden.

 

 

 

Logo