U bevindt zich hier: Gratis Informatie/blog

Zoeken

Vul in het onderstaande veld een trefwoord in waar u op wilt zoeken:    
Klik hier om je te registeren voor blog posts
Blog afbeelding

Sfeer en invloed

14-11-18

Waar je ook bent geweest, je kan altijd iets zeggen over de sfeer die je hebt ervaren. De sfeer in de eigen organisatie is zeer belangrijk voor je gevoel van veiligheid, persoonlijke motivatie, presteren en ontwikkeling. Ook heeft de werksfeer invloed op medewerkers, klanten en andere betrokkenen.

 

Lees meer
Blog afbeelding

Wat is je drive

11-07-2018

Het woord drive kent vele betekenissen. Het is een uiting van motivatie, dat kan een innerlijke motivatie zijn, de krachtigste, of een externe. Ook zingeving speelt een belangrijke rol in de sterkte van je drive. Gedurende het leven kan het zijn dat je 'drive' even zoek is. Belangrijk is daarbij stil te staan en te onderzoeken wat je kan doen...

Lees meer
Blog afbeelding

Begrepen worden

08-06-2018

We praten wat af. Met de één gaat het makkelijker dan met de ander. Soms is een half woord genoeg en een andere keer lijkt het wel of we heel veel moeten uitleggen. Dit kan stagnatie veroorzaken in het bereiken van onze doelen. Is er sprake van onwil of speelt er iets anders. Onze persoonlijke waarden hebben invloed hoe we luisteren...

Lees meer
Blog afbeelding

Wie maken of breken de cultuur van uw bedrijf

17-05-2018

Elke werkgever wil werknemers die zich thuis voelen bij hun organisatie, omdat die werknemers elke dag hun best doen. Die werknemers voelen zich bevoegd om alles uit te voeren, risico's te nemen en zichzelf optimaal te voelen. Dat soort diepe verbondenheid komt tot stand wanneer een organisatie een cultuur koestert die werknemers helpt ...

Lees meer
Blog afbeelding

Tevreden, maar niet betrokken

11-04-18

De positieve effecten van betrokkenheid zijn te zien in grotere winstgevendheid, productiviteit en intrinsieke motivatie. Gebrek aan betrokkenheid kost de economie miljarden per jaar door verloren productiviteit. Het probleem komt door de wijze van people-management en het te kort aan goed opgeleide managers die krachtig zijn met hun soft-skills...

 

Lees meer
Blog afbeelding

Leiderschap, welke...

13-03-18

Het duizelt je inmiddels van de vele leiderschapsvormen. Deze ontstaan vaak door de wens om op alle organisatieniveaus sterke leiders te willen ontwikkelen. Maar de vraag is of dit ook werkelijk gebeurt. Zonder een besef van je sterke punten, is het bijna onmogelijk om effectief te managen...

Lees meer
Blog afbeelding

Banen om van te genieten

13-02-2018

Stoppen mensen nu met hun baan door het werk of door hun baas. Bij een vervelende leidinggevende zullen mensen natuurlijk eerder vertrekken. Maar als een organisatie goed investeert in medewerkers kan er ook een andere oorzaak te vinden zijn. Medewerkers vertrekken dan omdat het werk niet leuk was, hun sterke punten niet gebruikt ...

Lees meer
Blog afbeelding

Vier stappen naar betrokkenheid

12-01-2018

De rol van de manager is voor 80% van invloed op de betrokkenheid van zijn medewerkers. En een hoge betrokkenheid resulteert weer in betere (financiële) resultaten, meer klantbetrokkenheid en ontwikkeling van innovatie. Dit heeft als gevolg dat managers gevraagd worden om meer dan alleen het beoordelingsgesprek te voeren...

Lees meer
Blog afbeelding

De relatie tussen governancecodes en waarden

19-12-2017

De Governancecode Zorg bevat zeven principes en is een dynamisch document, waarin gedrag en cultuur nu meer centraal staan. Alle bestuurders en toezichthouders in iedere sector van de zorg hebben met de nieuwe code te maken, zowel binnen de eigen organisatie als in relatie tot stakeholders van buiten de eigen instelling.

Lees meer
Blog afbeelding

Optimaliseren van de cultuur

16-11-2017

De medewerkerbetrokkenheid in Nederland is relatief laag. De cultuur van de organisatie en de stijl van leidinggeven spelen hierbij een belangrijke rol. Betrokken medewerkers voelen zich emotioneel betrokken, zijn trots en voelen zich verantwoordelijk voor hun werk, hun collega’s en de organisatie.

Lees meer
Blog afbeelding

Burn-out

19-10-2017

Er is sprake van een toename van het aantal mensen met een burn-out. Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Ook de gemiddelde verzuimduur van burn-out stijgt ten opzichte van vorig jaar. Een zorgwekkende trend. De vele taken, het tekort aan personeel...

Lees meer
Blog afbeelding

De impact van uw bedrijfscultuur

11-09-2017

Bedrijfscultuur wordt omschreven als een patroon van waarden, normen, doelen, symbolen en verwachtingen die voor het functioneren van de organisatie van belang zijn. Het management en werknemers houden deze zelf in stand. Maar ken je het belang en de de impact van je bedijfscultuur op je business en werknemers...

Lees meer
Blog afbeelding

Samen Werken of Samenwerken

08-08-2017

Samenwerken is vanzelfsprekend -- Het gaat vanzelf -- Dat vinden we normaal

Waar hebben we het over? Over samenwerken. En dat gaat niet vanzelf, samenwerken kost moeite, is een competentie op zich. En zeker met mensen die je vaak niet zelf uitgekozen hebt. Dus nee, niet iedereen ...

Lees meer
Blog afbeelding

Missie en identiteit

14-06-2017

Wat is het bestaansrecht van je organisatie

Weten de medewerkers dit ook

Maar weet je dat als je er als manager of werknemer geen antwoord op kan geven, dit grote problemen voor je bedrijf kan veroorzaken.

Lees meer
Blog afbeelding

Eigenaarschap

08-05-17

Wat betekent eigenaarschap. En hoe weet je of jouw medewerkers het hebben? Eigenaarschap heeft te maken met het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en bijdragen aan de organisatie. Waar het eerst vooral belangrijk was dat werknemers tevreden waren, willen we nu vooral gemotiveerde mensen...

Lees meer
Blog afbeelding

Organisatie- en familiewaarden

03-04-2017

Uit onze blogs blijkt veelal het grote belang van waarden binnen organisaties. Waarden vormen binnen familiebedrijven een ankerpunt, zowel voor de eigen familie en onderneming als voor de omgeving. Iedereen weet waar het bedrijf voor staat en wat ervan kan worden verwacht.

Lees meer
Blog afbeelding

Lean

08-03-2017

Lean en Agile zijn al enige tijd een hype. We zien zelfs organisaties die van de ene wijze van denken naar de ander springen. Tegelijkertijd horen we ook meer zorgen geventileerd worden over de duurzaamheid van deze beide vormen van werken.

Lees meer
Blog afbeelding

Agile - Wendbaar

08-02-2017

Wanneer gaat een organisatie zich nu agile inrichten? En is dat voor iedere organisatie noodzakelijk, en is iedere medewerker geschikt om agile te werken?

Daarover bestaan ook verschillende meningen

Lees meer
Blog afbeelding

Gewone medewerkers, buitengewone resultaten

10-01-2017

Succes, “niet door het winnen van de oorlog om talent, maar door volledig gebruik te maken van het talent en het ontsluiten van de motivatie van de mensen die al in de organisatie werkzaam zijn”

Lees meer
Blog afbeelding

Het ontwikkelen van de sterke punten

12-12-2016

Moeten bedrijven zich voornamelijk richten op de sterke punten van hun werknemers of hen ondersteunen bij het verbeteren van hun zwakke punten? Deze vraag is op dit moment vooral belangrijk vanwege de lage organisatie betrokkenheid en de hogere verwachtingen van werknemers over ‘wat een goede baan inhoudt’...

Lees meer
Blog afbeelding

Teams spelen een steeds grotere rol in bedrijven

11-11-2016

Teams zijn niet nieuw voor organisaties. Maar de wijze waarop teams worden ingezet, is aan het veranderen.
Volgens een recent artikel (The Economist) wordt een ander teamgerichte organisatiestructuur populairder, zowel binnen bedrijven als overheden. Dit speelt wereldwijd. Ook Deloitte stelt dat deze nieuwe organisatievorm ...

Lees meer
Blog afbeelding

Veranderen voor medewerkers

06-10-2016

Veranderprocessen worden meestal beschreven vanuit en voor het management. Ook medewerkers zijn gebaat inzicht te hebben in het verandergebied binnen organisaties. Deze blog (zie ook whitepaper) gaat over het te laten ontwikkelen van medeverantwoordelijkheid van medewerkers voor de ingezette veranderingen binnen hun ...

Lees meer
Blog afbeelding

Een ​​sterke organisatorische identiteit

22-08-2016

De meeste bedrijven willen groeien. Wat is daarvoor nodig. Waar loop je tegen aan. Is de basis hiervoor gerealiseerd. Ben ik, zijn mijn medewerkers veranderingsbereid? Belangrijke aspecten hierbij:

Cultuur is moeilijk te veranderen, maar zou autonome groei kunnen stimuleren. Elementen van identiteit...

Lees meer
Blog afbeelding

Social Business

11-07-2016

Meer en meer organisaties zetten langzamerhand de stap van social service en social marketing naar volledige integratie, ook wel “Social Business” genoemd. Wanneer social media centraal georganiseerd zijn (bv de marketingafdeling) en het topmanagement zelf geen gebruik maakt van social media ...

Lees meer
Blog afbeelding

Leiderschap en het nieuwe werken

01-06-2016

Er wordt gesproken over Nieuw Leiderschap. Over managementvaardigheden in een tijd van nieuwe organisaties. Je zou denken dat dit nieuwe vaardigheden vraagt. Mogelijk is de grootste uitdaging: loslaten en vertrouwen. De rol van managers verandert. Niet alleen het aantal managers neemt af. Op dit moment lijkt het bestaansrecht nu ...

Lees meer
WaardeWerkt logo

Medewerker betrokkenheids probleem begint bij de manager

19-05-2016

Betrokken werknemers zijn een groot pluspunt voor bedrijven. Onderzoek heeft aangetoond dat de direct leidinggevende van het team verantwoordelijk is voor een groot deel van de betrokkenheid van de werknemers. Dus de kwaliteit van het management en leiderschap is een essentieel element...

Lees meer
Blog afbeelding

Rendement of Geluk

12-04-2016

Maatschappelijke waarde wordt in de komende jaren een heel belangrijke pilaar voor het creëren van de zakelijke waarde van bedrijven. Veel ondernemers en leiders voelen aan dat er in de huidige tijd nieuwe mechanismen nodig zijn om organisaties een stap verder te brengen. Slechts 13-32% van de medewerkers is ...

Lees meer
Blog afbeelding

Talent, competenties en waarden

11-03-2016

Talent is hot. Er wordt veel over geschreven. Talent management, strategisch talent beleid en vaak ook in relatie met competenties. Talent is meer aanleg hebben dan anderen voor iets, waardoor iemand op dat vlak sneller een hoger niveau kan bereiken. Ieder beschikt over bepaalde aangeboren talenten waarin hij/zij uitblinkt. De kunst is ...

Lees meer
Blog afbeelding

De drijfveren van medewerker betrokkenheid en waardenbewust werken

22-02-2016

Een van de consistente bevindingen over de verschillende onderzoeken naar werknemerbetrokkenheid, is dat leiders en managers een cruciale rol spelen in het creëren van de voorwaarden hiervoor. De rol van de directe manager of supervisor is bijzonder kritisch.

Lees meer
Blog afbeelding

Missie, Visie en Waarden

21-02-2016

De missie, visie en waarden kunnen zeer nuttig zijn bij het bepalen van wie we zijn, waarom wij bestaan, wat we willen zijn, en hoe we ons doel bereiken. Ze helpen medewerkers (ons) te richten op het ultieme doel waar de organisatie in de toekomst naartoe wil en met wat (product, dienst).

Lees meer
Blog afbeelding

Proces optimalisatie in een organisatie

20-02-2016

Bij een organisatie met ongeveer 20 medewerkers liep de omzet al geruime tijd langzaam terug. De directeur wist de reden niet te herleiden. Wij werden gevraagd om een persoonlijke waardenscan van de directeur uit te voeren. Hieruit verkrijgen we een beeld of er een voorkeur is gericht op handelen, op samenwerken, wat je nastreeft, ook in relatie...

Lees meer
Blog afbeelding

Hoe herken je de professional

19-02-2016

Hoe herken je de professional in jouw organisatie. Nu is een professional worden één ding, maar een professional blijven is een ander verhaal. Als je het hebt over professional zijn of een professionele identiteit, dan heb je het zeker over continue ontwikkeling. Belangrijke inzichten die richting en kracht aan deze ontwikkeling ...

Lees meer
Blog afbeelding

Professionele identiteit

18-02-2016

Voor ieder van ons kan verbeteren, ontwikkelen belangrijk zijn, maar het is een vast onderdeel van de professional. Wat is nu een professional? Daar is en wordt veel over geschreven. Een aantal karakteristieken zijn vakmanschap, autonomie, initiatiefrijk, eigenaarschap (van het vak), verantwoordelijk en besluitvaardig/beslissings bevoegd ...

Lees meer
Blog afbeelding

Verbeteren en professionaliseren zonder druk

17-02-2016

Reflecteren op wat is geweest en wat er nog komt doet iedereen. Voor elke professional is regelmatig evalueren dan ook essentieel te noemen. Evalueren, terugkijken op je eigen functioneren, van het team,  zou een regelmatig terugkerend onderdeel in het werk moeten zijn. Als er een conflict is, ontstaat een ander doel...

Lees meer
Blog afbeelding

Teamwerk

16-02-2016

In onze blogs hebben we geschreven over de impact en het belang van het weten van de (authentieke) organisatiewaarden, dat veel bijdraagt aan het onderlinge vertrouwen van medewerkers, afdelingen, afnemers en leveranciers. Het functioneren van leidinggevenden speelt hierin een grote rol. Succesvol teamwerk ...

Lees meer
Blog afbeelding

Bedrijfscultuur

15-02-2016

Bedrijfscultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de medewerkers van de organisatie; de ‘sociale lijm’ die de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt. De bedrijfscultuur kan zich uiten in allerlei vormen. Deze uitingen variëren van uiterlijkheden tot diepgevoelde ...

Lees meer
Blog afbeelding

Zelfsturende teams

14-02-2016

Veel organisaties hebben de afgelopen decennia geëxperimenteerd met een of andere vorm van zelfsturende teams, waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde resultaten bereiken. Zelfsturing sluit aan bij de trend om minder te leunen op controle en op managers en om meer uit mensen ...

Lees meer
Blog afbeelding

Open het talent, creativiteit en energie van uw organisatie

13-02-2016

Twee jaar geleden spraken we met een directeur van een grote verzekeringsgroep. In dit gesprek geeft ze aan dat zij de indruk heeft dat medewerkers hun ‘talent en creativiteit’ aan de kapstok hangen op het moment dat zij hun werkplek betreden. In hoeverre draagt de organisatiestructuur hieraan bij ...

Lees meer
Blog afbeelding

Van het industrialisatie tijdperk naar een mensgericht tijdperk

12-02-2016

Tijdens het industriële tijdperk, keken we doorgaans niet verder dan de achterkamer van ons bedrijf om de waarde van ons aanbod voor de klant te bepalen en te beheren. Als we toen die deur openden, zouden we glimmende machines zien. Grondstof ging het ene uiteinde in en producten kwamen er uit aan de andere zijde...

Lees meer
Blog afbeelding

De toenemende eisen aan managers

11-02-2016

De eisen aan managers zijn hoog. Hoe weet je nu waar je zelf en (met) je huidige managementteam staat en hoe kan je deze eisen polsen bij potentiële leidinggevenden? Uit recent onderzoek blijkt een aantal eigenschappen van groot belang ...

Lees meer
Blog afbeelding

Het uitrollen van de kernwaarden in de organisatie

10-02-2016

De laatste 10 jaren zien we dat de (cultuur) waarden van organisaties steeds meer de aandacht en de belangstelling van het management van organisaties hebben. Dit zien we bevestigd in de boeken van o.a. Prahalad, Kottler en Covey. De organisatiewaarden – het morele kompas – zoals deze ook vaak genoemd worden, zijn ...

Lees meer