U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/65

Wat is je drive

Datum bericht: 11-07-2018
 

Het woord drive kent vele betekenissen. In deze blog gaan we uit van de 'gedrevenheid om dingen te doen en te ondernemen'.

Het is een uiting van motivatie, dat kan een innerlijke motivatie zijn, de krachtigste, of een externe. Ook zingeving speelt een belangrijke rol in de sterkte van je drive.

 

Wat doet het

Het is een energiestoot die je er toe aanzet om dingen te ondernemen of te volharden in iets. Er ontstaat enthousiasme om te presteren en iets te bereiken.  In elke vorm betekent het vooruitgaan. Gedurende het leven kan het zijn dat je 'drive' even zoek is. Belangrijk is daarbij stil te staan en te onderzoeken wat je kan doen.

 

Invloed

Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag en de ontwikkelings- mogelijkheden van mensen. Waarom reageert iedereen anders op dezelfde situatie? Waarom kun je met de één goed samenwerken en waarom verloopt dat moeizamer met de ander? De antwoorden liggen vaak in de verschillende drijfveren. Eenzelfde situatie kan hierdoor op diverse manieren worden geïnterpreteerd. Inzicht krijgen in deze drijfveren, zorgt voor meer kennis over jezelf en anderen.

 

Individueel

Met ons waardesysteem identificeren wij de drive van een persoon of team.

Hierbij gaan we uit van jouw waarden en kernwaarden.

 

Drijfveren vanuit waarden gaan uit van wat je als persoon belangrijk vindt. Dat zijn je kernwaarden.

Wat doe je, hoe doe je het, wat zijn je ideeën en hoe zet je dit allemaal in de wereld. Dit heeft invloed op jezelf en je omgeving.

 

Er is een duidelijk beeld waar de energie zit en waar je kunt ontwikkelen. Daarmee kennis waar je kracht, je potentie zich bevindt, maar daarmee ook inzicht in eventuele belemmeringen.

 

We hebben allemaal een top 12 van wat wij belangrijk vinden, maar als we er 3 bewust weten is dit al veel. De rest lijkt ‘onder water’ te zitten, maar heeft wel veel impact op je doen en laten en de keuzes die je maakt.

 

Kennis van je drijfveren en het weten welke kernwaarden voor jou belangrijk zijn, geven je een haarfijn beeld wat je beweegt of remt, maar biedt vooral praktische handvatten hoe je hieraan richting en vorm kan geven. Het is fantastisch als je vanuit je eigen innerlijke motivatie kan werken. En met deze kennis kan je het zelf beïnvloeden.

 

Team

Deze zelfde aanpak kan je ook voor een team realiseren en de cultuur van je organisatie optimaliseren.

Door gebruik van ValID®  maak je (ook) de zachte elementen van de organisatie zichtbaar.

De output van ons waardesysteem ValID®  werkt zonder metaforen (kleuren), maar met de waarden die jij of het team belangrijk vinden.

 

We onderscheiden acht niveaus; van overleven (de vluchteling) tot ‘adviseur van de wereld’. De eerste groep is alleen maar bezig om te overleven, gericht op veiligheid en voedsel. De andere, denk aan Mandela of Gandhi. Zij geven hun kennis/wijsheid aan de wereld.

Binnen elk van deze acht niveaus onderscheiden we 4 sub niveaus, waardoor een haarfijne matrix ontstaat en veel informatie realiseren. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om te kijken naar; leiderschap, talenten, passie en vitaliteit van een persoon/team. En ook van de cultuur van het team en/of de organisatie.

 

 

 

Je (kern) waarden hebben ook invloed op je voorkeurs ‘taal’. In onze output zie je jouw ‘taal’ voorkeur en zal het duidelijk worden wat hiervan de impact is in relatie tot anderen en je team. Zie hiervoor de blog van vorige maand of bel ons voor een gesprek.

 
<-- Terug