U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/66

Sfeer en invloed

Datum bericht: 14-11-18
 

Waar je ook bent geweest, je kan altijd iets zeggen over de sfeer die je hebt ervaren. Dat gebeurt vaak onbewust, het is een gevoel. Meestal denk je er niet over na, pas als iemand er iets over zegt ga je de ervaring, het gevoel terughalen.

De sfeer in de eigen organisatie is zeer belangrijk voor je gevoel van veiligheid, persoonlijke motivatie, presteren en ontwikkeling.

Ook heeft de werksfeer invloed op medewerkers, klanten en andere betrokkenen.

Sfeer en cultuur zijn nauw verbonden met elkaar en is de basis voor vertrouwen, betrokkenheid en een gezonde herkenbare organisatie.

 

Werksfeer

We werken graag in een omgeving met een goede sfeer. Maar ook afnemers en toeleveranciers vinden het prettig om zaken te doen met een organisatie die het goed doet en waar de sfeer aangenaam is. We sluiten ons graag aan bij mensen en groepen waar we een klik bij hebben en die ons verder helpen. 

 

Maar wat zorgt nu voor die goede sfeer op het werk. Welke factoren of omstandigheden zijn bepalend. Alleen al door te kijken hoe medewerkers met elkaar omgaan, hoe ze zich uitdrukken, hoe je als klant of leverancier ontvangen wordt, geeft een beeld van de sfeer binnen een organisatie. Het gedrag en de gewoontes die medewerkers zich eigen hebben gemaakt, zeggen iets over de manier van werken en daarmee de bedrijfscultuur.

 

 

Voorbeeld

Jaren geleden had ik een afspraak in een pakhuis in Amsterdam. Ik was te vroeg. Bij binnenkomst zag ik een enorme hal, groot en hoog, waar rechts en links een balie stond. Daartussen zeker 15 meter. Bij beiden stond een jonge vrouw. Ik werd ontvangen en bij de koffiecorner neergezet. Tijdens de minuten die ik zat te wachten, wisselden de dames hun ervaringen van de avond ervoor naar elkaar uit. Gezien de afstand was dat behoorlijk luid. Op geen enkele manier werd er blijk van gegeven dat ze zich mij als bezoeker nog bewust waren.

 

 

Cultuur en werksfeer

Bedrijfscultuur is de gemeenschappelijke verzameling van waarden, normen, doelen, symbolen, verwachtingen en gedragsuitingen die gedeeld worden door de medewerkers van de organisatie; de sociaal bindende kracht, ‘sociale lijm’, die de mensen aan elkaar en aan de organisatie bindt.

Cultuur krijgt steeds meer aandacht van het Management Team (MT), omdat het voor organisaties noodzakelijk is zich duidelijk te onderscheiden in de markt. Wat willen we uitstralen als bedrijf!

Cultuur is op verschillende manieren te beïnvloeden, de sfeer is hiervan het gevolg.

 

 

Cultuur en invloed 

De bedrijfscultuur van een organisatie heeft invloed op:

  • De wijze van leidinggeven
  • De prestaties en resultaten
  • Behoud van medewerkers en kennisdragers
  • Medewerkersbetrokkenheid, innovatie en ondernemerschap
  • Herkenbaarheid, identiteit, branding en public relations (PR)
  • De betrokkenheid met de omgeving.

 

Een bedrijfscultuur manifesteert zich in allerlei vormen. Deze variëren van uiterlijkheden tot diepgevoelde waarden.

 

Als er gesproken wordt over de eigen organisatiecultuur, heeft men het meestal over gedrag. Gedrag is ook makkelijk te benoemen, is zichtbaar, maar bepaalt niet de bedrijfscultuur. Gedrag is een gevolg van waarden, competenties en overtuigingen. Zij vormen de basis van de organisatiecultuur.

 

De organisatiecultuur vraagt continu aandacht en is aan verandering onderhevig. Het is een constant proces van communiceren en luisteren. Dit resulteert in verbinding met de medewerkers en betrokken medewerkers zorgen ervoor dat de boodschap, de kerngedachte van de organisatie wordt uitgedragen naar klanten, maar ook naar familie en vrienden.

 

 

 
<-- Terug