U bevindt zich hier: Mens en Organisatie/mens

Mens

De algemene kenmerken van een leider of manager zijn breed. Realiseert doelen en motiveert en inspireert mensen. Is op het heden gericht, met een duidelijk beeld over de toekomst.

 

Leiders zijn mentoren, ze coachen, inspireren en motiveren. Een leider bouwt teams, creëert samenhang en lost conflicten op. Leiders bouwen een cultuur en maken veranderingen mogelijk. Je wilt de organisatie zo effectief mogelijk aansturen. Dit terwijl het verandertempo toeneemt. Hoe stuur je de managers en de medewerkers aan. Organisaties moeten steeds wendbaarder worden om mee te gaan met de veranderingen. Dit heeft invloed op de cultuur van de organisatie, maar ook op leiderschap en talent.

 

 

Leiderschap

Het allereerste dat je als leider moet leren, is dat het niet langer gaat om hoe jij je eigen werk doet, maar hoe je je medewerkers in staat stelt hun werk goed te doen.

Hun succes is jouw succes. Veel leiders vergeten dat.

Er wordt gesproken over Nieuw Leiderschap. Over managementvaardigheden in een tijd van nieuwe organisaties. Je zou denken dat dit nieuwe vaardigheden vraagt. Mogelijk de grootste uitdaging: loslaten en vertrouwen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat leiderschap in de top 5 staat van belangrijkheid bij directies.

Zie meer over leiden en managementLeiders
De cultuur van een organisatie wordt sterk bepaald door de waarden van het management. Succesvolle leiders instrueren, motiveren en inspireren hun medewerkers. Vertrouwen, samenwerken en sturen op verantwoordelijkheid zijn essentiële kenmerken hierbij. Zij verbinden medewerkers met elkaar en de organisatie met de klant. Het is de verantwoordelijkheid van managers om goed inzicht te hebben in hun eigen waarden om zo hun persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen en de voorbeeldfunctie vorm te geven.Balans
Succesvolle leiders ontwikkelen een stijl waarin een goede balans is tussen het stellen van kaders en het geven van ruimte en mogelijkheid tot ontwikkeling voor medewerkers. Een effect van goede leiders is een grotere medewerker betrokkenheid (zie ‘social business’).

Zie meer over leiden en management of onze whitepaper over professionaliteit.

Logo
  
 

 

 

 

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap is jezelf kennen en grip hebben op wie je bent, je werk, je omgeving en je leven.

 

Daarbij helpt het om te weten wat je waarden zijn. Die bepalen immers voor een groot deel je keuzes en prioriteiten. Wie wil veranderen, kan het beste ‘sturen’ op waarden en waardepatronen.
Er is een duidelijke samenhang tussen talent en dat wat je belangrijk vindt. Waarden kunnen geen indicatie geven hoe het met je kennis is gesteld, wel op het gebied wat je als persoon passioneert.


Vragen
Om jezelf verder te ontwikkelen en sterker te worden in de organisatie waarin je werkt, zul je jezelf een aantal vragen moeten stellen:   

 

  • Wat voor leiderschap vraagt de organisatie van mij?
  • Maken managers optimaal gebruik van mijn capaciteiten?
  • Waar sta ik in mijn ontwikkeling?

 

Als professional is het daarbij belangrijk je te verdiepen in de waarden van je organisatie.

 

  • Herken je jezelf daarin?
  • En kan ik verder ontwikkelen?
  • Welke waarde(n) kan ik toevoegen?
  • Waarvoor wil ik verantwoordelijkheid nemen?

Kennis van waarden is dus onmisbaar in dit proces.


ValID® is ontwikkeld om eenvoudig je waarden te leren kennen. En om te kunnen ‘sturen’ op je eigen waardepatroon. Je waarden zijn immers te veranderen. Sterker nog. Ze zijn al veranderd gedurende je verschillende levensfasen.

 

Leider of Specialist
ValID® maakt inzichtelijk of je waarden en passie meer gericht zijn op specialisme of management. Dit velt geen oordeel over de potentiële kwaliteiten als manager. Vanuit beide invalshoeken kan ondernemerschap gestalte gegeven worden.

Knop waarden oefening

 

 

Betrokkenheid

Als waarden worden vertaald naar gewenste en concrete afspraken en deze worden gedragen door de medewerkers, dan ontstaat er betrokkenheid.

 

Je kan niet ontwikkelen en innoveren zonder betrokken werknemers. Het ligt ook aan de basis van social business. Uit onderzoek blijkt echter dat bij de meeste organisaties een deel van de medewerkers niet of nauwelijks betrokken zijn. Dit heeft z’n weerslag op de productiviteit, winst, maar ook op het verzuim en de veiligheid. Het heeft ook invloed op uw klanten. Want bij organisaties waar medewerkers wel betrokken zijn, is er 55% verbetering in het begrijpen van de klant en zijn behoeften.
Organisaties waar mensen zich bewust zijn van hun waarden en die van hun collega's presteren aanzienlijk beter.

Hoe komt dat
Medewerkers hebben vaak te weinig inzicht in de waarden van de onderneming of afdeling waar ze werken. En waar hun organisatie naar toe wil. Vaak zijn hun waarden ook wezenlijk anders dan die van de organisatie. En dat juist terwijl waarden zo bepalend zijn voor hoe mensen de dingen zien. Hoe ze de dingen doen. Het bepaalt de cultuur van de organisatie.

Onze aanpak met ValID® geeft kennis over de huidige cultuur van je organisatie of afdeling. De uitkomsten leveren een gemeenschappelijke taal en begrippenkader op. We gebruiken deze als een startpunt voor een proces waarin medewerkers meer oog krijgen voor elkaars waarden en die van de organisatie. We zorgen ervoor dat helder wordt wat medewerkers en de organisatie belangrijk vinden. Dit is het begin van waardebewust werken. Vandaaruit kun je medewerker betrokkenheid stimuleren en ontwikkelen.

Wat is nog meer nodig
Werknemers moeten niet alleen het doel van de organisatie begrijpen. Maar ook hoe zij zelf kunnen bijdragen tot dat doel. Een manager die hier op stuurt is essentieel. Want 80% van de betrokkenheid van de medewerkers is te herleiden naar de manager. Regelmatig overleg, creëren van ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden voor een goede betrokkenheidscore.

 

 

Vitaliteit van organisatie en medewerkers

In veel organisaties zien we dat er meer druk komt op de werknemers. Zolang de medewerker zich betrokken en gesteund voelt door zijn manager en organisatie is het niet direct een probleem. Als dit echter te lang duurt kan stress of burnout de kop opsteken. Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit.

Medewerkerbetrokkenheid
We kunnen twee vormen van medewerkerbetrokkenheid onderscheiden:

  • Emotionele betrokkenheid is verbonden met de intrinsieke motivatie van de medewerker.
  • Transactionele/rationele betrokkenheid is verbonden met salaris en mogelijke carrière, maar ook angst om een bonus te missen of de baan te verliezen.

Beide aspecten zijn van belang. Ook in deze situaties spelen de lijnmanagers een belangrijke rol in het welzijn van hun medewerkers en daarmee de vitaliteit van de organisatie.
Naast bovenstaande zien we ook dat waardebewust werken leidt tot minder ziekteverzuim en ongevallen.

Het ValID® waardesysteem biedt een platform voor duurzaam innovatief management. Een integraal systeem om de ‘zachte elementen’ zichtbaar te maken. Een sociaal dashboard.

Logo