U bevindt zich hier: /programma3

 

 

Cultuurfocus

Cultuur heeft te maken met waarden, opvattingen, overtuigingen, gevoelens en beelden die binnen de organisatie leven. We zien door de technologische en demografische veranderingen, de business modellen op de wereldwijde markt snel veranderen. Dit heeft impact op de cultuur van de organisatie, maar ook op leiderschap en talent. Voor het management een groot probleem omdat deze “zachte” elementen lastig meetbaar en moeilijk veranderbaar zijn en niet snel te realiseren.

Voor MT’s wordt cultuur steeds belangrijker;

  • Onderscheiden in de markt (branding)
    • Dit wordt versterkt door het internationale werk
    • 24x7
    • mobiele werknemers
  • Het op peil houden en versterken van kennis (talent en kennis management)  
  • De loyaliteit van medewerkers. Rolmodellen zijn gewenst.

Leiders spelen hier een belangrijke rol. Zij geven het voorbeeld. Doen ze wat ze zeggen en zeggen zij wat ze doen.

 

Zie onderstaande figuur voor mogelijke stappen tijdens het proces.

 

 

 

Logo