U bevindt zich hier: Mens en Organisatie/sfeer en cultuur

 

Cultuur en Werksfeer

Cultuur heeft te maken met waarden, opvattingen, overtuigingen, gevoelens en beelden die binnen de organisatie leven.

 

We zien door de technologische en demografische veranderingen, de business modellen op de wereldwijde markt snel veranderen. Dit heeft impact op de cultuur van de organisatie, maar ook op leiderschap en talent. Voor het management een groot probleem omdat deze “zachte” elementen lastig meetbaar en moeilijk veranderbaar zijn en niet snel te realiseren.

 

 

Aanpak

Goed is het om je te focussen op plekken waar al energie zit en wendbaarheid mogelijkheid is.

Gebruik successen om oude patronen te doorbreken.

 

Wat veel organisaties graag willen doorbreken is de aanpak van cultuuronderzoeken doen, analyses maken en plannen opstellen. Cultuur verandering richt zich vaak op plekken waar het niet goed gaat en daar zit het juist vast. Dit kost relatief veel geld en tijd. Leuker is het om te starten op plekken waar al potentie zit.

 

 
Cultuur verandering

De cultuur van een organisatie wordt sterk bepaald door de waarden van het management.

Het uitdragen van deze waarden is zeer essentieel voor de cultuur. (leiderschap)

 

Daarnaast is het voor organisaties noodzakelijk om zich duidelijker te onderscheiden in de markt en krijgt cultuur steeds meer aandacht van het MT. Dit wordt versterkt door het internationale werk, 24x7, mobiele werknemers, het op peil houden en versterken van kennis (zie talent) en de loyaliteit van medewerkers. Rolmodellen zijn gewenst en oude structuren (bonussystemen) zullen moeten worden herzien. Cultuur verandering is naar onze mening een belangrijk business issue en kan je zeker niet alleen bij HR leggen.

Zie ook onze stukken over organisatie en mens in relatie tot cultuur.

 

 

Medewerkerbetrokkenheid

Een innovatieve organisatie kan alleen ontstaan in een cultuur waar werknemers zich veilig voelen, verantwoordelijkheid dragen en ervaren dat hun ideeën worden gewaardeerd en gebruikt.

Zo creëer je betrokken medewerkers.

 

Innovatie kan niet worden afgedwongen. Daar moet aan gewerkt worden. Managers zijn daarin belangrijke spelers. Zij moeten een cultuur realiseren waarin dit aanwezige innovatiepotentieel ontsloten kan worden. De organisatie moet dus ook durven investeren in de ontwikkeling en competenties van medewerkers

 

Het ValID® waardesysteem biedt een platform voor duurzaam innovatief management.

Een integraal systeem om de ‘zachte elementen’ zichtbaar te maken. Een sociaal dashboard.


Logo
  
 

 

 

Knop waarden oefening