U bevindt zich hier: ValID/wat zijn waarden

Wat zijn Waarden

Waarden zijn algemeen geldige, emotioneel geladen begrippen. Een set waarden is als een ‘vingerafdruk’ van onze persoonlijke gevoelens, de dingen die we nastreven en belangrijk vinden. Deze waarden kunnen we in taal uitdrukken.

 

Als de waarden niet terug te zien zijn in de keuzes van het bedrijf, maken ze een onderneming zelfs kwetsbaar.


Wat doen waarden

Waarden sturen in grote mate ons gedrag en de beslissingen die wij nemen. Ze bepalen daarmee het reilen en zeilen op de werkvloer. En bij welke beslissingen wij ons prettig voelen. In iedere organisatie spelen waarden en de daar uit voortvloeiende normen een grote rol. Ze vormen de organisatie.

 

 

 

Waarom zijn ze belangrijk?

Waarden bepalen hoe wij denken, voelen en handelen. Maar ze zijn niet in steen gebeiteld. De omgeving waarin wij dagelijks werken en leven kunnen sterk van invloed zijn.

Waarden staan dus aan de basis van een organisatiecultuur. En wie een cultuur wil veranderen, begint bij het in kaart brengen van de waarden. Zo krijg je grip op specifieke culturele patronen. Wenselijk of niet wenselijk.

Waarden zijn fragiel en worden niet elke dag vastgesteld. Investeer dus tijd en energie in het proces om ze te vinden en te formuleren.

 

Wat zijn kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een organisatie. Het zijn de waarden die de grondvesten zijn van de keuzes die je maakt als organisatie en daarmee niet ter discussie staan. En waarop je dus als organisatie en als medewerker aangesproken kan worden, je staat voor je waarden.

Je persoonlijke waarden hebben alles te maken met de persoon die je bent. Inzicht in je identiteit is daarom belangrijk. Aan de hand van persoonlijke (kern)waarden kun je prioriteiten in je leven bepalen.

 

Meer over kernwaarden

 

Logo
  
 

 

De Waarde oefening

Misschien heb je wel interesse in ValID®, maar wil je eerst de waarde oefening doen. Het zijn echter twee heel verschillende toepassingen (programma’s). Dat betekent ook dat de uitkomsten totaal anders zijn. In deze (gratis) oefening selecteer je direct uit 24 waarden. Bij de uitkomst ontvang je informatie en vragen over je geselecteerde waarden.

 

De online vragenlijst van ZSvalID® is aanzienlijk uitgebreider en verwerkt de informatie tot een rapport met grafieken en overzichten, die inzicht geven in je (kern)waarden, hoe ze zich tot elkaar verhouden en de dynamiek van dit krachtenveld. Ook geeft het informatie over de ontwikkeling van je (persoonlijk) leiderschap en taalvoorkeur en de invloed daarvan op jezelf en je omgeving. Dat kan individueel en voor teams.

We kijken naar de relatie en aandachtspunten van al deze resultaten ter ondersteuning van je eigen ontwikkeling.

 

Knop waarden oefening