INNOVATIEVER WERKEN

VALID VOOR COACHES

Vanzelfsprekend bieden wij de accreditatie mogelijkheid aan van ValID ten behoeve van coaches/trainers en loopbaanadviseurs.

Coaches

Vanzelfsprekend bieden wij de accreditatie mogelijkheid aan van ValID ten behoeve van coaches/trainers en loopbaanadviseurs.

ValID geeft de benodigde veranderprocessen een boost. Denk aan:
 

  • Waardebewust werken 
  • Innovatiever werken 
  • Reorganisaties, fusies, groei, veranderende missie/visie en cultuurveranderingen 
  • Verhogen van de effectiviteit van (management) teams, projectgroepen en afdelingen   
  • (Talent) Ontwikkeling van medewerkers 
  • Pre-assessment ten behoeve van een werkplek

Wat wij doen?

We geven een training waarna je zelf ValID kan gebruiken. Onderdeel hiervan is kennis van je eigen waardeoverzicht met een terugrapportage van ons. We bieden ondersteuning bij het toepassen van ValID in de eigen praktijk.

Hoe het werkt

Door een set vragen te laten beantwoorden identificeert ValID de waarden van mensen. Als we deze persoonlijke waarden van medewerkers met elkaar combineren, krijgen we ook zicht op team- en organisatiewaarden.

Hierdoor kunnen wij zeer effectief analyseren en adviseren over persoonlijke drijfveren, groepsdynamiek en cultuurveranderingen.

Een handige, online vragenlijst

Als je ValID inzet, nodigen wij de deelnemers uit om de online vragenlijst in te vullen. ValID verwerkt deze informatie tot een aantal grafieken die inzicht geven in welke waarden belangrijk voor hen zijn, de kernwaarden (12-14) en de invloed van de overige (ruim 100) waarden. Vervolgens krijgen deze deelnemers van ons een aantal oefeningen mee. Als alle uitkomsten zijn verzameld, bespreekt een coach de uitkomsten. Uiteraard wordt geen enkele uitkomst zonder toestemming gedeeld. De uitkomsten koppelen we ook direct aan de vraag die er voor ligt.

Zo gebruiken we de uitkomsten

  • Bij groepscoaching of bij teamvorming kijken we welke waarden gemeenschappelijk zijn. En met alle deelnemers kijken we naar een balans in de waarden die de organisatie kunnen versterken.
  • De uitkomsten kunnen oorzaken bloot leggen van spanningen in de organisatie. We geven ook een duidelijk handvat voor het oplossen van deze problemen.
  • Samen met het management selecteren we de belangrijkste, overkoepelende waarden in relatie tot de doelstellingen van de organisatie.

Cultuuranalyse van de organisatie

ValID stelt organisaties bovendien in staat om een ‘snapshot’ te maken van de huidige cultuur. Een nulmeting dus. Handig voorafgaand aan een cultuurtraject. We geven aan welke waarden de belangrijkste rol spelen in de organisatie en in hoeverre deze waarden de huidige doelstellingen ondersteunen.