ORGANISATIE

CULTUUR EN WERKSFEER

Cultuur heeft te maken met waarden, opvattingen, overtuigingen, gevoelens en beelden die binnen de organisatie leven.

Een bedrijfscultuur manifesteert zich in allerlei vormen. Deze variëren van uiterlijkheden tot diepgevoelde waarden.

De cultuur van een organisatie wordt sterk bepaald door de waarden van het management. Het is ook de verantwoordelijkheid van managers om goed inzicht te hebben in hun eigen waarden om zo hun persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen.
Medewerkers hebben vaak te weinig inzicht in de waarden van de onderneming of afdeling waar ze werken. En waar hun organisatie naar toe wil. Vaak zijn hun waarden ook wezenlijk anders dan die van het management. En dat juist terwijl waarden zo bepalend zijn voor hoe mensen de dingen zien. Hoe ze de dingen doen.

De bedrijfscultuur heeft invloed op:

 

  • De wijze van leidinggeven
  • De prestaties en resultaten
  • Behoud van medewerkers
  • Medewerkersbetrokkenheid, innovatie en ondernemerschap
  • Herkenbaarheid, identiteit, branding en public relations (PR)
  • De betrokkenheid met de omgeving

Zichtbaarheid

 

Een organisatiecultuur ontstaat doordat mensen binnen een organisatie optreden als cultuurdrager. Sommigen medewerkers hebben door hun positie, kennis of uitstraling een dusdanige invloed op anderen dat zij ‘de toon zetten’.
Het kan ook gebeuren dat in oudere organisaties alle oorspronkelijke cultuurdragers zijn verdwenen, terwijl de organisatiecultuur daarna niet noemenswaardig wijzigt.
Een organisatiecultuur die eenmaal is gevestigd kan zo sterk zijn dat nieuwe medewerkers zich snel deze waarden en normen eigen maken.
Feit is dat deze zachte elementen voor het management lastig meetbaar zijn, moeilijk veranderbaar en niet snel te realiseren.  

Wat wij doen

 

Onze aanpak met ValID® geeft kennis over de huidige cultuur van je organisatie of afdeling. De uitkomsten leveren een gemeenschappelijke taal en begrippenkader op. We gebruiken deze als een startpunt voor een proces waarin medewerkers meer oog krijgen voor elkaars waarden en die van de organisatie. We zorgen ervoor dat helder wordt wat medewerkers en de organisatie belangrijk vinden. Dit is het begin van waardebewust werken. Van daaruit kun je medewerker betrokkenheid stimuleren en ontwikkelen.
 

ORGANISATIE

Een gezonde organisatie kan alleen ontstaan in een cultuur waar werknemers zich veilig voelen, verantwoordelijkheid dragen en ervaren dat hun ideeën en talent worden gewaardeerd en gebruikt.

Samenwerken is essentieel voor een succesvolle en professionele bedrijfsvoering.

Dit leerproces is nauw verbonden met waarden en normen. Deze beïnvloeden namelijk ons gedrag, ons zelfbeeld en onze relaties met anderen. Door je waarden te kennen kun je deze zaken beter op elkaar afstemmen. Collega’s ontwikkelen samen nieuwe ideeën en wisselen kennis en ervaring uit. Maken gebruik van elkaars netwerk, zowel intern als extern.

Verbinding en erkenning
De meeste mensen hebben een behoefte aan verbinden, begrepen en gewaardeerd worden.
Samenwerken begint dan ook daar; bij het begrijpen wat de ander belangrijk vindt. Een tweede ingrediënt voor goede samenwerking is een helder, gezamenlijk doel. Zodra er een doel is, heeft een team bestaansrecht.


Wat wij doen

Onze aanpak maakt teamleden bewust van hun eigen waarden, van de gemeenschappelijke teamwaarden en hoe deze in relatie staan tot het doel (missie, visie en intentie) van de organisatie. Zo verbeter je de samenwerking, betrokkenheid, eigenaarschap en het bedrijfsresultaat. Kortom, waarden hebben invloed op alle betrokkenen en daarmee op alle processen van de organisatie.

BEDRIJFSRESULTATEN

Cultuur wordt sterk bepaald door de waarden van het management.

De snelle huidige veranderingen hebben impact op de cultuur van de organisatie. Daarnaast is het voor organisaties noodzakelijk om zich duidelijker te onderscheiden in de markt en krijgt cultuur daarom ook meer aandacht.

Cultuur verandering richt zich vaak op plekken waar het niet goed gaat en daar zit het juist vast. Dit kost relatief veel geld en tijd. Leuker is het om te starten op plekken waar al potentie zit.

Verandering of innovatie kan niet worden afgedwongen, dat kost voorbereiding en tijd. Managers zijn daarin belangrijke spelers. Zij moeten een werksfeer realiseren waarin het aanwezige innovatiepotentieel ontsloten kan worden. De organisatie moet dus ook durven investeren in de ontwikkeling en competenties van medewerkers

Wat wij doen

Realiseren van heldere kernwaarden. Deze kernwaarden ondersteunen een sterke bedrijfsidentiteit (cultuur), iedereen weet waar het bedrijf voor staat en wat kan worden verwacht.

Dit heeft invloed op:

• Versterken van leiderschapontwikkeling en professionaliteit
• Teamontwikkeling, verhogen effectiviteit (samenwerking, communicatie)
• Zichtbaar en bespreekbaar maken van cultuurpatronen
• Vormgeven aan uitvoering missie, visie en intenties (betrokkenheid)
• Innoveren
• Bedrijfsresultaten:
• 10% – 19%   stijging in de verkoop
• 14% – 29%   winststijging
•   3% –  7%    stijging van de customer engagement
•   9% – 15%   stijging van de betrokken medewerkers
• 22% – 59%   daling van de veiligheidsincidenten