OPTIMALISEER DE ZAAK

VALID VOOR MIJN BEDRIJF

Organisaties die teams (MT) optimaler willen laten samenwerken en/of het onderlinge vertrouwen, betrokkenheid vergroten.

Samenwerken is essentieel voor een succesvolle bedrijfsvoering

Dit leerproces is nauw verbonden met waarden en normen. Deze beïnvloeden namelijk ons gedrag, ons zelfbeeld en onze relaties met anderen. Door je waarden te kennen kun je deze zaken beter op elkaar afstemmen. Collega’s ontwikkelen samen nieuwe ideeën en wisselen kennis en ervaring uit. Maken gebruik van elkaars netwerk, zowel intern als extern.

Verbinding en erkenning

De meeste mensen hebben een behoefte aan verbinden, begrepen en gewaardeerd worden.

Samenwerken begint dan ook daar; bij het begrijpen wat de ander belangrijk vindt. Een tweede ingrediënt voor goede samenwerking is een helder, gezamenlijk doel. Zodra er een doel is, heeft een team bestaansrecht.  

Innovatie

Innovatie wordt steeds meer als noodzakelijk gezien. Het moet een tweede natuur worden. Alles wordt complexer en dynamischer:

  • Globalisering zorgt voor meer concurrentie uit onverwachte hoeken;
  • Bedrijfs- en productieprocessen kunnen steeds slimmer georganiseerd worden;
  • De levensduur van producten en diensten wordt door de snel veranderende vraag steeds korter, maar ook ingewikkelder. 

Een innovatieve organisatie kan alleen ontstaan in een cultuur waar werknemers zich veilig voelen, verantwoordelijkheid dragen en ervaren dat hun ideeën worden gewaardeerd en gebruikt. Zo creëer je betrokken medewerkers. Managers moeten een cultuur realiseren waarin dit aanwezige innovatiepotentieel ontsloten kan worden.

Wat doen wij?

Onze aanpak maakt teamleden bewust van hun eigen waarden, van de gemeenschappelijke teamwaarden en hoe deze in relatie staan tot het doel (missie, visie en intentie) van de organisatie. Zo verbeter je de samenwerking, betrokkenheid, eigenaarschap en het bedrijfsresultaat. Kortom, waarden hebben invloed op alle betrokkenen en daarmee op alle processen van de organisatie.