Wat zijn waarden?

 

Het zijn algemeen geldige, emotioneel geladen begrippen. Een set waarden is als een ‘vingerafdruk’ van onze persoonlijke gevoelens, de dingen die we nastreven en belangrijk vinden. Deze waarden kunnen we in taal uitdrukken.

Waarom zijn ze belangrijk in een organisatie

In iedere organisatie spelen waarden en de daar uit voortvloeiende normen een grote rol. Ze vormen de organisatie. Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een organisatie. Het zijn de waarden die de grondvesten zijn van de keuzes die je maakt als organisatie en daarmee niet ter discussie staan. En waarop je dus als organisatie en als medewerker aangesproken kan worden.

Waarom zijn ze belangrijk voor jezelf ?

Waarden sturen iedere seconde van de dag ons gedrag en de beslissingen die wij nemen. Ze hebben dus grote invloed op jezelf, je persoonlijke omgeving en in het werk. Je persoonlijke waarden hebben alles te maken met de persoon die je bent. Inzicht in je identiteit is daarom belangrijk. Aan de hand van persoonlijke (kern)waarden kun je prioriteiten in je leven bepalen.

HOE HET WERKT

 

Als je ValID inzet, nodigen wij de deelnemers uit om de online vragenlijst in te vullen. ValID verwerkt deze informatie tot een aantal grafieken die inzicht geven in welke waarden belangrijk zijn. Als alle uitkomsten zijn verzameld, bespreekt een coach de uitkomsten.
Vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend.

 

Teamaanpak

Als we de persoonlijke waarden van een team met elkaar combineren, krijgen we ook zicht op groepswaarden en organisatiewaarden. Hierdoor kunnen wij zeer effectief analyseren en adviseren over persoonlijke drijfveren, groepsdynamiek en cultuurveranderingen.

Zo gebruiken we de uitkomsten:

  • Bij coaching van groepen of bij teamvorming kijken we welke waarden gemeenschappelijk zijn. En met alle deelnemers kijken we naar een balans in de waarden die de organisatie kunnen versterken;
  • De uitkomsten kunnen oorzaken bloot leggen van spanningen in de organisatie. Ze geven ook een duidelijk handvat voor het oplossen van deze problemen;
  • Samen met het management selecteren we de belangrijkste, overkoepelende waarden in relatie tot de doelstellingen van de organisatie.

 

Cultuuranalyse van de organisatie

ValID stelt organisaties bovendien in staat om een ‘snapshot’ te maken van de huidige cultuur. Een nulmeting dus. Handig voorafgaand aan een cultuurtraject. We geven aan welke waarden de belangrijkste rol spelen in de organisatie en in hoeverre deze waarden de huidige doelstellingen ondersteunen.

WHITEPAPERS